český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Affedtningsmidler til industriel brug - Neutralène 2012 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 10:55

 

AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDDEL MED HURTIG FORDAMPNINGSTID

på 12 minutter ved 20 °C, ingen luftstrøm

Ikke-målbart flammepunkt

Udviklet som erstatning for Tri-Ethane til kolde anvendelser

Affedtning til industriel vedligeholdelse, til den mekaniske præcisionsindustri

Rengøring mellem opgaver med korte procestider

Klargøring af overflader inden behandling, udsmykning, limning

 

Aeronautisk egnethedsattestering DGA nr.072 3706, forordning nr. 0153-19/DT/ASA/TA

 

 

GARANTERET FRI FOR FLUORSTOFFER MED DRIVHUSGASEFFEKT, DER HAR EN PRP OVER 150

EU-forordning 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser med forbud fra 1. januar 2018

 

BESKRIVELSE

NEUTRALENE® 2012 er et affedtningsprodukt, der er specifikt beregnet til fjernelse af olier og fedt samt voks. NEUTRALENE® 2012 er udviklet med en teknologi med ikke-målbart flammepunkt og tilbyder derfor større sikkerhed i industrielle miljøer.

Fordampningshastigheden er især tilpasset, så produktet har en optimal rengørende effekt, samtidig med at det fordamper så hurtigt som muligt.

 

NEUTRALENE® 2012 efterlader ingen rester. Det er et fremragende middel til klargøring af overflader.

 

NEUTRALENE® 2012 er kompatibel med metaller og de fleste typer plastik og elastomerer. Fremragende rengøringsmiddel til eksterne slipmidler, vaselin, polyvinylalkohol, talkum.

Det indeholder ingen stabilisator, hvilket forhindrer ethvert fremtidigt rustproblem.

 

NEUTRALENE® 2012 kan anvendes ufortyndet, koldt og med en manuel eller industriel proces.

 

ANVENDELSE

Rengøring, affedtning

Fremragende opløsningsmiddel til fedt, olier, voks, midlertidige beskyttelsesprodukter.

Affedtning af metaldele af aluminiumlegeringer, stål, kobberlegeringer, nikkellegeringer, magnesium.

Rengøring af sprøjtestøbningsforme af plast, presseudstyr.

Affedtning af glideskinner til værktøjsmaskiner.

Affedtning af dele efter bearbejdning, ombearbejdning.

Klargøring af overflader

Fjerner organisk eller uorganisk forurening inden samling eller inden overfladebehandling.

Industriel vedligeholdelse

Affedtning af alle mekaniske komponenter, væskekomponenter, kraftoverføringer, informationstransmissioner. Automatiseringer.

Robotteknologi. Indpaknings- og samlingslinjer.

 

BRUGSANVISNING

Farligt. Følg forsigtighedsreglerne. Læs omhyggeligt fare- og risikosætningerne på emballagen. Se sikkerhedsdatabladet.

 

ANBEFALINGER

Da substraterne er meget forskelligartede, og især termoplast eller termoresistent plast, der bruges i industrierne, anbefaler vi, at operatørerne udfører enhver kompatibilitetstest med alle materialer, der kan være følsomme over for vask eller affedtning.

Kompatibiliteten afhænger ofte af arbejdsmetoderne og derfor kontakttiderne, som et opløsningsmiddel kan have med plastikmaterialer.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

-

Farve

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Svag

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

765

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4120

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-60

°C

Vandopløselighed

  -

0

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

0,76

mm²/s

Syretal

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

nm

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

< 0,004

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

> 0,01

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

64

-

Fordampningshastighed

  -

12

min

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

24,8

Dyn/cm

Overslagsspænding

  DS/EN 60156 / IEC 156

nm 

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a 

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

Ikke målbar 

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

> 250 

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

0,6 

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

7,0 

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

  CLP-forordningen

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

 < 1

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

 < 1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

2,8 

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OCDE 301

nm 

-

Damptryk ved 20 °C

  -

> 0,01 

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

100 

%

Svovlindhold

  GC-MS

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

< 1 

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

 

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

 

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

 < 1

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

nm 

kg kulstofækvivalent

  

PRÆSENTATION

IBC-beholder 1000 L

 

affedtende opløsningsmiddel med hurtig fordampningstid på 12 min. Opløsningsmiddel med kraftig evne KB-indeks 64. Ikke målbart flammepunkt. Klargøring af overflader, præcisionsaffedtning, opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmidler til industriel brug, producent af affedtende opløsningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel med ultra-hurtig fordampningstid, affedtningsmiddel med ultra-hurtig fordampningstid, opløsningsmiddel til svær affedtning, opløsningsmiddel med høj effekt. Producenter af opløsningsmidler. Opløsningsmidler. Affedtende opløsningsmidler. Affedtende præcisionsopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til følsomme materialer. Opløsningsmiddel uden PRP. Opløsningsmiddel til plastindustrien. Opløsningsmidler til silikone. Fjernelse af silikoneolie. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

200 L tønde 

สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน ระเหยเร็ว 12 นาที พลังตัวทำละลาย IKB 64 สูง จุดวาบไฟที่ไม่สามารถวัดได้ การเตรียมพื้นผิว การขจัดคราบไขมันอย่างแม่นยำ สารตัวทำละลาย, สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน, สารตัวทำละลายขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตสารขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, สารตัวทำละลายที่มีความเร็วการระเหยเร็วเป็นพิเศษ, สารขจัดคราบไขมันด้วยความเร็วการระเหยที่รวดเร็ว, สารตัวทำละลายสำหรับการขจัดคราบไขมันที่ขจัดออกยาก, พลังการทำความสะอาดสูง ผู้ผลิตสารตัวทำละลาย สารตัวทำละลาย สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมันที่มีความแม่นยำ สารตัวทำละลายสำหรับวัสดุที่ละเอียดอ่อน สารตัวทำละลายที่ไม่มี PRP สารตัวทำละลายสำหรับการแปรรูปพลาสติก สารตัวทำละลายซิลิโคน การขจัดน้ำมันซิลิโคน สารตัวทำละลายใหม่ สารตัวทำละลายใหม่ สารทดแทนไดคลอโรมีเทน สารทดแทนเมทิลีนคลอไรด์ สารทดแทน ch2 cl2 สารทดแทน CMR สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทน NMP สารตัวทำละลายสำหรับโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายสำหรับอีพ็อกซี่ สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ สารตัวทำละลายกาว สารตัวทำละลายสี สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายน้ำยาเคลือบเงา สารตัวทำละลายอีลาสโตเมอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

 

 

 

      25 L dunk

   affedtende opløsningsmiddel med hurtig fordampningstid på 12 min. Opløsningsmiddel med kraftig evne KB-indeks 64. Ikke målbart flammepunkt. Klargøring af overflader, præcisionsaffedtning, opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmidler til industriel brug, producent af affedtende opløsningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel med ultra-hurtig fordampningstid, affedtningsmiddel med ultra-hurtig fordampningstid, opløsningsmiddel til svær affedtning, opløsningsmiddel med høj effekt. Producenter af opløsningsmidler. Opløsningsmidler. Affedtende opløsningsmidler. Affedtende præcisionsopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til følsomme materialer. Opløsningsmiddel uden PRP. Opløsningsmiddel til plastindustrien. Opløsningsmidler til silikone. Fjernelse af silikoneolie. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 BRUGSVEJLEDNING

      

   

      

Affedtning med klud

Affedtning med børste

 

 

 
Beholdere til kold eller varm neddypning  

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE