český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Industriella avfettningsmedel - Neutralène 2012 - Ibiotec - Tec Industries

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING MED HÖG AVDUNSTNINGSHASTIGHET

12 minuter vid 20 °C utan luftflöde

Flampunkt: ej mätbar

Utvecklat som ersättning för TRI 111-etan för kalla applikationer

Avfettning för industriellt underhåll och finmekanik

Rengöring med kort processtid mellan processer

Ytpreparering före behandling, dekor och limning

 

Intyg om lämplighet för luftfart, DGA Nr 072

3706 Akt Nr 0153-19/DT/ASA/TA

 

GARANTERAT FRITT FRÅN FLUORFÖRENINGAR MED VÄXTHUSEFFEKT MED EN GWP högre än 150

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förbjudet sedan den 1 januari 2018

 

    

       NYCKELTAL

                                       

     

      FLAMPUNKT

                             

   FÖRÅNGNINGS    HASTIGHET

AVFETTNINGS

 FÖRMÅGA

     KB-index

NEUTRALÉNE® 2012 EJ MÄTBART 12 mn            64

  

Avfettningsmedel med snabb avdunstningshastighet på 12 minuter. Hög lösningsförmåga, KB-index 64. Flampunkt: ej mätbar. Ytberedning, precisionsavfettning. lösningsmedel, avfettande lösningmedel, industriella avfettningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, lösningsmedel med mycket hög avdunstningshastighet, avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet, lösningsmedel för svår avfettning, hög rengöringsförmåga. Tillverkare av lösningsmedel. Lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning. Precisionsavfettningsmedel. Lösningsmedel känsliga material. Lösningsmedel utan GWP. Lösningsmedel för plastindustrin. Löser silikon. Avlägsna silikonolja. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll Avfettningsmedel med snabb avdunstningshastighet på 12 minuter. Hög lösningsförmåga, KB-index 64. Flampunkt: ej mätbar. Ytberedning, precisionsavfettning. lösningsmedel, avfettande lösningmedel, industriella avfettningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, lösningsmedel med mycket hög avdunstningshastighet, avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet, lösningsmedel för svår avfettning, hög rengöringsförmåga. Tillverkare av lösningsmedel. Lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning. Precisionsavfettningsmedel. Lösningsmedel känsliga material. Lösningsmedel utan GWP. Lösningsmedel för plastindustrin. Löser silikon. Avlägsna silikonolja. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

Specifikationer normer AIR 001

Intyg om lämplighet för luftfart nr. 072

Rengöring av frätskydd på sprutgjutningsformar i plast

  

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE