český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Industriella avfettningsmedel - Neutralène 2012 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 10:53

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING MED HÖG AVDUNSTNINGSHASTIGHET

12 minuter vid 20 °C utan luftflöde

Flampunkt: ej mätbar

Utvecklat som ersättning för TRI 111-etan för kalla applikationer

Avfettning för industriellt underhåll och finmekanik

Rengöring med kort processtid mellan processer

Ytpreparering före behandling, dekor och limning

 

Intyg om lämplighet för luftfart, DGA Nr 072

3706 Akt Nr 0153-19/DT/ASA/TA

 

GARANTERAT FRITT FRÅN FLUORFÖRENINGAR MED VÄXTHUSEFFEKT MED EN GWP högre än 150

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förbjudet sedan den 1 januari 2018

 

BESKRIVNING

NEUTRALENE® 2012 är en avfettningsprodukt särskilt avsedd för att avlägsna olja, fett och vax. NEUTRALENE® 2012 har utformats enligt en teknik med icke mätbar flampunkt, och erbjuder därför högre säkerhet i industriella miljöer.

Dess avdunstningshastighet har anpassats särskilt för att ge produkten en optimal rengöringsförmåga, samtidigt som den avdunstar så snabbt som möjligt.

 

NEUTRALENE® 2012 lämnar inga rester. Medlet passar utmärkt för ytberedning.

 

NEUTRALENE® 2012 är kompatibelt med metaller och de flesta plaster och elastomerer. Utmärkt för rengöring av släppmedel för formar, såsom vaselin, polyvinylalkohol, talk.

Medlet innehåller ingen stabilisator, vilket undviker efterföljande oxidationsproblem.

 

NEUTRALENE® 2012 kan användas rent, kallt, i alla manuella eller industriella processer.

 

TILLÄMPNINGAR

Rengöring, avfettning

Utmärkt förmåga att lösa fett, olja, vax och tillfälliga skyddsprodukter.

Avfettar metalldelar i aluminium-, koppar-, och nickellegering, stål och magnesium.

Rengör sprutgjutningsformar i plast och pressverktyg.

Avfettning av glidskenor för maskinverktyg.

Avfettning av komponenter efter maskinbearbetning.

Beredning av ytor

Avlägsnar organiska och oorganiska föroreningar före montering eller ytbehandling.

Industriellt underhåll

Avfettar alla mekaniska och flytande komponenter och komponenter för kraft- och informationsöverföring. Automatiseringar.

Robotteknik. Förpacknings- och emballeringslinjer.

 

BRUKSANVISNING

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

REKOMMENDATIONER

Med tanke på den stora variationen av underlag, särskilt termoplaster och

härdade material som används inom industrin, så rekommenderar vi operatörer att utföra

kompatibilitetstest på alla känsliga material som ska rengöras eller avfettas.

Kompatibiliteten beror ofta på rutinerna och den tid

som ett lösningsmedel kan vara i kontakt med plastmaterialen. 

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Vätska

-

Färg

  Visuell

Färglös

-

Lukt

  Olfaktorisk

Svag

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

765

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4120

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-60

°C

Löslighet i vatten

  -

0

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

0,76

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

< 0,004

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

64

-

Förångningshastighet

  -

12

min

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

24,8

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  SS-EN 60156/IEC 156

nm 

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a 

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

ej mätbart 

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

> 250 

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,6 

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

7,0 

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

  CLP-förordning

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

 < 1

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

 < 1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

2,8 

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301

nm 

-

Ångtryck vid 20°C

  -

> 0,01 

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100 

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

< 1 

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

 

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

 

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

 < 1

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

nm 

Kol, motsvarighet i kg

  

FÖRPACKNINGAR

 

IBC-behållare  1000 L

 

Avfettningsmedel med snabb avdunstningshastighet på 12 minuter. Hög lösningsförmåga, KB-index 64. Flampunkt: ej mätbar. Ytberedning, precisionsavfettning. lösningsmedel, avfettande lösningmedel, industriella avfettningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, lösningsmedel med mycket hög avdunstningshastighet, avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet, lösningsmedel för svår avfettning, hög rengöringsförmåga. Tillverkare av lösningsmedel. Lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning. Precisionsavfettningsmedel. Lösningsmedel känsliga material. Lösningsmedel utan GWP. Lösningsmedel för plastindustrin. Löser silikon. Avlägsna silikonolja. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

 

200 L kagge 

สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน ระเหยเร็ว 12 นาที พลังตัวทำละลาย IKB 64 สูง จุดวาบไฟที่ไม่สามารถวัดได้ การเตรียมพื้นผิว การขจัดคราบไขมันอย่างแม่นยำ สารตัวทำละลาย, สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน, สารตัวทำละลายขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตสารขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, สารตัวทำละลายที่มีความเร็วการระเหยเร็วเป็นพิเศษ, สารขจัดคราบไขมันด้วยความเร็วการระเหยที่รวดเร็ว, สารตัวทำละลายสำหรับการขจัดคราบไขมันที่ขจัดออกยาก, พลังการทำความสะอาดสูง ผู้ผลิตสารตัวทำละลาย สารตัวทำละลาย สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมันที่มีความแม่นยำ สารตัวทำละลายสำหรับวัสดุที่ละเอียดอ่อน สารตัวทำละลายที่ไม่มี PRP สารตัวทำละลายสำหรับการแปรรูปพลาสติก สารตัวทำละลายซิลิโคน การขจัดน้ำมันซิลิโคน สารตัวทำละลายใหม่ สารตัวทำละลายใหม่ สารทดแทนไดคลอโรมีเทน สารทดแทนเมทิลีนคลอไรด์ สารทดแทน ch2 cl2 สารทดแทน CMR สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทน NMP สารตัวทำละลายสำหรับโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายสำหรับอีพ็อกซี่ สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ สารตัวทำละลายกาว สารตัวทำละลายสี สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายน้ำยาเคลือบเงา สารตัวทำละลายอีลาสโตเมอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

 

 

 

      25 L tunna

   Avfettningsmedel med snabb avdunstningshastighet på 12 minuter. Hög lösningsförmåga, KB-index 64. Flampunkt: ej mätbar. Ytberedning, precisionsavfettning. lösningsmedel, avfettande lösningmedel, industriella avfettningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, lösningsmedel med mycket hög avdunstningshastighet, avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet, lösningsmedel för svår avfettning, hög rengöringsförmåga. Tillverkare av lösningsmedel. Lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning. Precisionsavfettningsmedel. Lösningsmedel känsliga material. Lösningsmedel utan GWP. Lösningsmedel för plastindustrin. Löser silikon. Avlägsna silikonolja. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 ANVÄDNINGSMETODER

      

   

      

Avfettning med trasa

Avfettning med borste

 

 

 
Tankar för nedsänkning, kallt eller under värme  

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE