český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Βιομηχανικά απολιπαντικά - Neutralène 2012 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 10:54

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

12 λεπτά στους 20°C μηδενική ροή αέρα

Μη μετρήσιμο σημείο ανάφλεξης

Αναπτύχθηκε ως υποκατάστατο του αιθανίου TRI 111 σε ψυχρές εφαρμογές.

Απολίπανση σε βιομηχανική συντήρηση και στη μηχανολογία ακριβείας.

Καθαρισμός μεταξύ εργασιών, με σύντομους χρόνους επεξεργασίας.

Προετοιμασία επιφάνειας πριν την επεξεργασία, τη διακόσμηση ή τη συγκόλληση.

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρμογές αεροναυτικής DGA N°072 3706 πράξη N°0153-19/DT/ASA/TA

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ GWP ανώτ. 150

Οδηγία για φθοριωμένα αέρια, Κανονισμός ΕΕ 517/2014
απαγόρευση από την 1η Ιανουαρίου 2018

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NEUTRALENE® 2012 είναι προϊόν απολίπανσης το οποίο προορίζεται ειδικά για την αφαίρεση των λαδιών, των γράσων και των κηρών. Το NEUTRALENE® 2012 έχει μορφοποιηθεί σύμφωνα με μια τεχνολογία μη μετρήσιμου σημείου ανάφλεξης και, έτσι, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η ταχύτητα εξάτμισής του έχει προσαρμοστεί ειδικά προκειμένου το προϊόν να έχει βέλτιστη δράση καθαρισμού, ενώ εξατμίζεται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

 

Το NEUTRALENE® 2012 δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Αποτελεί άριστο παράγοντα προπαρασκευής των επιφανειών.

 

Το NEUTRALENE® 2012 είναι συμβατό με μέταλλα και με το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών και των ελαστομερών. Άριστος παράγοντας καθαρισμού εξωτερικών παραγόντων αφαίρεσης καλουπιών, βαζελίνης, πολυβινυλικής αλκοόλης, τάλκη.

Δεν περιέχει σταθεροποιητές, οπότε αποφεύγεται οποιοδήποτε πρόβλημα οξείδωσης.

 

Το NEUTRALENE® 2012 μπορεί να χρησιμοποιείται αδιάλυτο, σε ψυχρές εφαρμογές, σε οποιαδήποτε χειροκίνητη ή βιομηχανική διαδικασία.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρισμός, απολίπανση

Άριστος διαλύτης γράσων, ελαίων, κηρών, προϊόντων προστασίας προσωρινής εφαρμογής.

Απολίπανση μεταλλικών εξαρτημάτων από κράματα αλουμινίου, χάλυβες, κράματα χαλκού, κράματα νικελίου, μαγνήσιο.

Καθαρισμός καλουπιών έγχυσης πλαστικού, εργαλείων πρέσας.

Απολίπανση ολισθητήρων εργαλειομηχανών.

Απολίπανση εξαρτημάτων μετά από μηχανική κατεργασία, μεταποίηση.

Προετοιμασία επιφανειών

Εξαλείφει τους οργανικούς ή ανόργανους ρύπους πριν τη συναρμολόγηση ή επεξεργασία

επιφανειών.

Βιομηχανική συντήρηση.

Απολίπανση όλων των μηχανικών εξαρτημάτων, του εξοπλισμού υδραυλικών συστημάτων, των συστημάτων μετάδοσης ισχύος, των συστημάτων μετάδοσης δεδομένων. Αυτοματισμοί.

Ρομποτική. Γραμμές συσκευασίας και συναρμολόγησης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επικίνδυνο. Τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης. Διαβάστε με προσοχή τις φράσεις επικινδυνότητας και τους κινδύνους που εμφανίζονται επάνω στη συσκευασία. Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των υποστρωμάτων και ειδικότερα των θερμοπλαστικών ή

των θερμοσκληρυμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες, συνιστούμε στους χειριστές να πραγματοποιούν όλους τους ελέγχους

συμβατότητας με τα ευαίσθητα υλικά που πρόκειται να πλυθούν ή να απολιπανθούν.

Οι συμβατότητες αυτές εξαρτώνται συχνά από τους τρόπους χειρισμού και, συνεπώς, από τον χρόνο επαφής

που πρέπει να έχει ένας διαλύτης με τα πλαστικά υλικά. 

 

               Κατεβάστε το ενημερωτικό τεχνικό δελτίο

 

ΤΥΠΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΙΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Όψη

  Οπτική

Υγρό

-

Χρώμα

  Οπτική

Άχρωμο

-

Οσμή

  Οσμηρό

Ασθενής

-

Πυκνότητα στους 25 °C

  NF EN ISO 12185

765

kg/m3

Δείκτης διάθλασης

  ISO 5661

1,4120

-

Σημείο πήξης

  ISO 3016

-60

°C

Διαλυτότητα στο νερό

  -

0

%

Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C

  NF EN 3104

0,76

mm²/s

Δείκτης οξύτητας

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Δείκτης ιωδίου

  NF EN 14111

μμ

gI2/100 g

Περιεκτικότητα σε νερό

  NF ISO 6296

< 0,004

%

Υπόλειμμα μετά την εξάτμιση

  NF T 30-084

0

%

Πίεση ατμών στους 20 °C

  NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΙΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Δείκτης KB

  ASTM D 1133

64

-

Ταχύτητα εξάτμισης

  -

12

λεπτά

Επιφανειακή τάση στους 20 °C

  ISO 6295

24,8

Dynes/cm

Τάση διάσπασης

  NF EN 60156/IEC 156

μμ 

Volt

Διάβρωση πλάκας χαλκού 100 ώρες στους 40 °C

  ISO 2160

1a 

Αξιολόγηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΙΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)

  ISO 2719

μη μετρήσιμο 

°C

Σημείο αυτανάφλεξης

  ASTM E 659

> 250 

°C

Κατώτατο όριο ευφλεκτότητας

  NF EN 1839

0,6 

% (ογκομετρικό)

Ανώτατο όριο ευφλεκτότητας

  NF EN 1839

7,0 

% (ογκομετρικό)

Περιεκτικότητα σε εκρηκτικές, οξειδωτικές, εύφλεκτες, πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες

  Κανονισμός CLP

%

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΙΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Αριθμός ανισιδίνης

  NF ISO 6885

 < 1

-

Αριθμός υπεροξειδίου

  NF ISO 3960

 < 1

meq(O2)/kg

TOTOX (αριθμός ανισιδίνης+2x αριθμός υπεροξειδίου)

  -

2,8 

-

Περιεκτικότητα σε CMR, ερεθιστικές και διαβρωτικές ουσίες

  Κανονισμός CLP

%

Περιεκτικότητα σε υπολειμματική μεθανόλη από μετεστεροποίηση

  GC-MS

%

Εκπομπές επικίνδυνων ενώσεων, CMR, ερεθιστικών και διαβρωτικών ενώσεων σε θερμοκρασία 160 °C.

  GC-MS

%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΙΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Βιοαποδομησιμότητα

  OECD 301

μμ 

-

Πίεση ατμών στους 20 °C

  -

> 0,01 

hPa

Περιεκτικότητα σε VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις)

  -

100 

%

Περιεκτικότητα σε θείο

  GC MS

%

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο

  ASTM D6229

%

Ολική περιεκτικότητα σε αλογόνα

  GC MS

< 1 

%

Περιεκτικότητα σε χλωριούχους διαλύτες

  -

 

Περιεκτικότητα σε αρωματικούς διαλύτες

  -

 

Περιεκτικότητα σε ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον

  Κανονισμός CLP

%

Περιεκτικότητα σε ενώσεις με PRP

  -

 < 1

%

Περιεκτικότητα σε ενώσεις με ODP

  -

%

Αποτύπωμα άνθρακα, ανάλυση κύκλου ζωής.

  ISO 14040

μμ 

Kg ισοδύναμο άνθρακα

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 

Περιέκτης GRV 1000 L

 

απολιπαντικός διαλύτης με ταχύ ρυθμό εξάτμισης 12 λεπτών. Μεγάλη ισχύς διαλύτη IKB 64. Μη μετρήσιμο σημείο ανάφλεξης. Προετοιμασία επιφανειών, απολίπανση ακριβείας. διαλύτης, απολιπαντικός διαλύτης, βιομηχανικοί απολιπαντικοί διαλύτες, κατασκευαστής βιομηχανικών απολιπαντικών, διαλύτης με πολύ ταχύ ρυθμό εξάτμισης, απολιπαντικό με ταχύ ρυθμό εξάτμισης, διαλύτης για δύσκολη απολίπανση, υψηλή ισχύς καθαρισμού. Κατασκευαστές διαλυτών. Διαλύτες. Διαλύτες απολίπανσης. Διαλύτης απολίπανσης ακριβείας. Διαλύτης για ευαίσθητα υλικά. Διαλύτης χωρίς PRP. Διαλύτης για τη βιομηχανία πλαστικών. Διαλύτης σιλικονών. Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης. Νέοι διαλύτες. Νέος διαλύτης. Υποκατάστατο διχλωρομεθανίου. Υποκατάστατο χλωριούχου μεθυλενίου. Υποκατάστατο Ch2 cl2. Υποκατάστατα CMR. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο NMP. Διαλύτης για πολυουρεθάνες. Διαλύτες εποξειδικών. Διαλύτης πολυεστέρα. Διαλύτης κόλλας. Διαλύτης χρωμάτων. Διαλύτης ρητίνης. Διαλύτες βερνικιών. Διαλύτες ελαστομερών. Προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης

 

 

 

Βαρέλι  200 L 

สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน ระเหยเร็ว 12 นาที พลังตัวทำละลาย IKB 64 สูง จุดวาบไฟที่ไม่สามารถวัดได้ การเตรียมพื้นผิว การขจัดคราบไขมันอย่างแม่นยำ สารตัวทำละลาย, สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน, สารตัวทำละลายขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตสารขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, สารตัวทำละลายที่มีความเร็วการระเหยเร็วเป็นพิเศษ, สารขจัดคราบไขมันด้วยความเร็วการระเหยที่รวดเร็ว, สารตัวทำละลายสำหรับการขจัดคราบไขมันที่ขจัดออกยาก, พลังการทำความสะอาดสูง ผู้ผลิตสารตัวทำละลาย สารตัวทำละลาย สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมันที่มีความแม่นยำ สารตัวทำละลายสำหรับวัสดุที่ละเอียดอ่อน สารตัวทำละลายที่ไม่มี PRP สารตัวทำละลายสำหรับการแปรรูปพลาสติก สารตัวทำละลายซิลิโคน การขจัดน้ำมันซิลิโคน สารตัวทำละลายใหม่ สารตัวทำละลายใหม่ สารทดแทนไดคลอโรมีเทน สารทดแทนเมทิลีนคลอไรด์ สารทดแทน ch2 cl2 สารทดแทน CMR สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทน NMP สารตัวทำละลายสำหรับโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายสำหรับอีพ็อกซี่ สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ สารตัวทำละลายกาว สารตัวทำละลายสี สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายน้ำยาเคลือบเงา สารตัวทำละลายอีลาสโตเมอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

 

 

 

     Βαρελάκι 25 L

   απολιπαντικός διαλύτης με ταχύ ρυθμό εξάτμισης 12 λεπτών. Μεγάλη ισχύς διαλύτη IKB 64. Μη μετρήσιμο σημείο ανάφλεξης. Προετοιμασία επιφανειών, απολίπανση ακριβείας. διαλύτης, απολιπαντικός διαλύτης, βιομηχανικοί απολιπαντικοί διαλύτες, κατασκευαστής βιομηχανικών απολιπαντικών, διαλύτης με πολύ ταχύ ρυθμό εξάτμισης, απολιπαντικό με ταχύ ρυθμό εξάτμισης, διαλύτης για δύσκολη απολίπανση, υψηλή ισχύς καθαρισμού. Κατασκευαστές διαλυτών. Διαλύτες. Διαλύτες απολίπανσης. Διαλύτης απολίπανσης ακριβείας. Διαλύτης για ευαίσθητα υλικά. Διαλύτης χωρίς PRP. Διαλύτης για τη βιομηχανία πλαστικών. Διαλύτης σιλικονών. Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης. Νέοι διαλύτες. Νέος διαλύτης. Υποκατάστατο διχλωρομεθανίου. Υποκατάστατο χλωριούχου μεθυλενίου. Υποκατάστατο Ch2 cl2. Υποκατάστατα CMR. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο ακετόνης. Υποκατάστατο NMP. Διαλύτης για πολυουρεθάνες. Διαλύτες εποξειδικών. Διαλύτης πολυεστέρα. Διαλύτης κόλλας. Διαλύτης χρωμάτων. Διαλύτης ρητίνης. Διαλύτες βερνικιών. Διαλύτες ελαστομερών. Προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης

 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

      

   

      

Απολίπανση με πανί

Απολίπανση με βούρτσα

 

 

 
Δεξαμενές εμβάπτισης κρύου ή ζεστού  

 

Παρασκευάστε, λιπάνετε, καθαρίστε, προστατέψτε, 
IBiotec
® Tec Industries® Η Υπηρεσία
προσφέρει μια πλήρη γκάμα
 προϊόντων ειδικά για τη βιομηχανία
 

 


 

Εάν θέλετε :

 

ένα δωρεάν δείγμα 
μια τεχνική σύσταση 
ένα ενημερωτικό τεχνικό δελτίο 
ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας

 

- Επικοινωνήστε μαζί μας -

 


IBiotec® Tec Industries®Η Υπηρεσία

Κατασκευαστής τεχνικών χημικών προίόντων,
 σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.IBiotec® Tec Industries®Η Υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη : YOUTUBE