český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Průmyslové odmašťovače – Neutralène 2012 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/02/08 10:52

ROZPOUŠTĚDLOVÝ ODMAŠŤOVAČ S RYCHLÝM ODPAŘOVÁNÍM

12 minut při 20 °C a nulovým průtokem vzduchu.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Vyvinuto jako náhrada za produkt TRI 111 Éthane pro aplikaci za studena.

Odmašťování v průmyslové údržbě a v precizním strojírenství.

Čištění mezi operacemi s krátkou dobou procesu.

Příprava povrchu před úpravou, výzdobou, lepení.

 

Osvědčení o vhodnosti pro letecký průmysl od DGA (francouzské Generální ředitelství pro výzbroj) č. 072

3706 č.j. 0153-19/DT/ASA/TA

 

 

ZÁRUKA, ŽE VÝROBEK NEOBSAHUJE FLUOROVANÉ

SKLENÍKOVÉ SMĚSI S GWP 150 NEBO VYŠŠÍM

Podle nařízení (EU) č. 517/2014, které použití

fluorovaných skleníkových plynů zakazuje od 1. ledna 2018

 

POPIS

NEUTRALÈNE® 2012 je odmašťovací přípravek speciálně určený k odstraňování olejů, tuků a vosků. NEUTRALÈNE® 2012 byl vytvořen technologií s neměřitelným bodem vzplanutí, a proto nabízí větší bezpečnost v průmyslovém prostředí.

Rychlost odpařování byla speciálně upravena tak, aby byl zajištěn optimální čisticí účinek přípravku a zároveň co nejrychlejší odpařování.

 

NEUTRALÈNE® 2012 nezanechává žádné rezidua. Je vynikajícím prostředkem pro přípravu povrchů.

 

NEUTRALÈNE® 2012 je kompatibilní s kovy, většinou plastů a elastomerů. Vynikající čisticí prostředek pro vnější látky sloužící k uvolnění forem, pro vazelínu, polyvinylalkoholu, mastku.

Neobsahuje žádné stabilizátory, což brání problémům s oxidací.

 

NEUTRALÈNE® 2012 lze použít neředěný, za studena, jakýmkoli ručním nebo průmyslovým postupem.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění, odmašťování

Vynikající rozpouštědlo pro maziva, oleje, vosky a dočasné ochranné prostředky.

Odmašťování kovových dílů ze slitin hliníku, oceli, slitin mědi, niklu a hořčíkových slitin.

Čištění forem na vstřikování plastů, lisovacích nástrojů.

Odmašťování kluzných ploch obráběcích strojů.

Odmašťování dílů po obrábění, zpracování.

Příprava povrchů

Odstraňuje organické nebo anorganické znečištění před montáží nebo povrchovou úpravou.

Průmyslová údržba

Odmaštění všech mechanických součástí, provozních kapalin, pohonných jednotek a informačních přenosů. Automatizace.

Robotika. Balicí a montážní linky.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

DOPORUČENÍ

Vzhledem k různorodosti podkladů, zejména termoplastů nebo

termosetů používaných v průmyslu, doporučujeme, aby provozovatelé prováděli veškeré testy kompatibility s citlivými materiály, které mají být umyty nebo odmaštěny.

Tato kompatibilita často závisí na provozních režimech, a tedy na době kontaktu rozpouštědla s plastovými materiály.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Slabý

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

765

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4120

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-60

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,76

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

nm

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,004

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

64

-

Rychlost odpařování

 -

12

min.

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

24,8

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 NF EN 60156 / IEC 156

nm 

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

Neměřitelné 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

> 250 

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

7,0 

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

 < 1

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

 < 1

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

2,8 

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301

nm 

-

Tenze páry při 20 °C

 -

> 0,01 

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 -

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

< 1 

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s GWP

 -

 < 1

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

nm 

kg ekvivalent uhlíku

 

PŘEDSTAVENÍ

Kontejner GRV 1000 L

 

Rozpouštědlový odmašťovač s rychlým odpařováním 12 minut. Silná rozpouštěcí schopnost odpovídající indexu IKB 64. Bod vzplanutí není měřitelný. Příprava povrchu, precizní odmašťování, rozpouštědlo, rozpouštědlový odmašťovač, průmyslová odmašťovací rozpouštědla, výrobce průmyslových odmašťovačů, rozpouštědlo s mimořádně rychlým odpařováním, odmašťovač s rychlým odpařováním, rozpouštědlo pro náročné odmašťování, vysoká čisticí schopnost. Výrobci rozpouštědel. Rozpouštědla. Odmašťovací rozpouštědla. Precizní odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo pro citlivé materiály. Rozpouštědlo bez potenciálu globálního oteplování (GWP). Rozpouštědlo pro průmyslové zpracování plastů. Rozpouštědlo pro silikony. Odstranění silikonového oleje. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Sud 200 L 

สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน ระเหยเร็ว 12 นาที พลังตัวทำละลาย IKB 64 สูง จุดวาบไฟที่ไม่สามารถวัดได้ การเตรียมพื้นผิว การขจัดคราบไขมันอย่างแม่นยำ สารตัวทำละลาย, สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน, สารตัวทำละลายขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตสารขจัดคราบมันในอุตสาหกรรม, สารตัวทำละลายที่มีความเร็วการระเหยเร็วเป็นพิเศษ, สารขจัดคราบไขมันด้วยความเร็วการระเหยที่รวดเร็ว, สารตัวทำละลายสำหรับการขจัดคราบไขมันที่ขจัดออกยาก, พลังการทำความสะอาดสูง ผู้ผลิตสารตัวทำละลาย สารตัวทำละลาย สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมัน สารตัวทำละลายขจัดคราบไขมันที่มีความแม่นยำ สารตัวทำละลายสำหรับวัสดุที่ละเอียดอ่อน สารตัวทำละลายที่ไม่มี PRP สารตัวทำละลายสำหรับการแปรรูปพลาสติก สารตัวทำละลายซิลิโคน การขจัดน้ำมันซิลิโคน สารตัวทำละลายใหม่ สารตัวทำละลายใหม่ สารทดแทนไดคลอโรมีเทน สารทดแทนเมทิลีนคลอไรด์ สารทดแทน ch2 cl2 สารทดแทน CMR สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทนอะซิโตน สารทดแทน NMP สารตัวทำละลายสำหรับโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายสำหรับอีพ็อกซี่ สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ สารตัวทำละลายกาว สารตัวทำละลายสี สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายน้ำยาเคลือบเงา สารตัวทำละลายอีลาสโตเมอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

 

 

 

        Barel 25 L

   Rozpouštědlový odmašťovač s rychlým odpařováním 12 minut. Silná rozpouštěcí schopnost odpovídající indexu IKB 64. Bod vzplanutí není měřitelný. Příprava povrchu, precizní odmašťování, rozpouštědlo, rozpouštědlový odmašťovač, průmyslová odmašťovací rozpouštědla, výrobce průmyslových odmašťovačů, rozpouštědlo s mimořádně rychlým odpařováním, odmašťovač s rychlým odpařováním, rozpouštědlo pro náročné odmašťování, vysoká čisticí schopnost. Výrobci rozpouštědel. Rozpouštědla. Odmašťovací rozpouštědla. Precizní odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo pro citlivé materiály. Rozpouštědlo bez potenciálu globálního oteplování (GWP). Rozpouštědlo pro průmyslové zpracování plastů. Rozpouštědlo pro silikony. Odstranění silikonového oleje. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

      

   

      

Odmaštění hadříkem

Odmaštění pomocí kartáče

 

 

 
Do ponorných nádrží za tepla i za studena  

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE